People Stories

Genuine Experiences: Real Stories, Real People

Ma Fe Cervancia, a housewife

Mar 25, 202435

Malaking tulong sa aking mabilis na pag galing ang MouroBlend Herbal Juice Drink.Kalahati ng face ko hindi ko talaga magalaw…

Romarick Ramirez, a seafarer/nurse

Mar 25, 202434

Nakatipid ako ng halos 40,000 na dapat sana ay ipapa shockwave ko ang aking kidney stone. Salamat sa Mouro Blend…

Ladencio E. Fuentes, a retired seaman

Mar 25, 202425

Nagkaroon po ako ng enlargement of the prostate at hirap po ako umihi, ni recommend po ako ng kaibigan ko…

Share your Stories with Us!

Please log in to submit content!